Chương trình THPT Alpha theo sát chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, tăng cường Tiếng Anh, thể thao, toán, kĩ năng và đặc biệt chú trọng định hướng nghề nghiệp. Từ lớp 10, học sinh lựa chọn các môn học dựa trên xu hướng nghề nghiệp cá nhân với sự tư vấn, theo sát của Advisor và giáo viên bộ môn.

CHÂN DUNG HỌC SINH CẤP THPT ALPHA

  • Thấu cảm trong ứng xử mọi người, sống hoà hợp với thiên nhiên
  • Biết cách áp dụng các trải nghiệm cá nhân để đưa ra quyết định có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng
  • Có ý chí mạnh mẽ, sáng tạo để đương đầu với mọi khó khăn, thử thách của một tương lai biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ
  • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh, khả năng hợp tác, phản biện và giải quyết vấn đề để sẵn sàng học tập và làm việc trong môi trường đa văn hoá
  • Kết nối tri thức với thực tiễn đời sống trong thiết kế và tổ chức các hoạt động, dự án có ích cho gia đình, nhà trường, quốc gia, quốc tế
  • Có thể chơi được một môn thể thao, thể hiện được xu hướng và quan điểm về nghệ thuật cá nhân
  • Ý thức về trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT TẠI ALPHA SCHOOLS

Chuẩn đầu ra của chương trình THPT tại Alpha Schools

Có nhân cách đạo đức tốt Thấu hiểu bản thân và có khả năng tự định hướng Có kỹ năng làm việc và các kỹ năng thế kỷ 21 Thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin để sẵn sàng hội nhập Quốc tế Có chí, nghị lực mạnh mẽ để vượt lên tất cả các khó khăn trong cuộc sống hiện tại và làm chủ tương lai
Đạt kết quả cao vào các trường đã lựa chọn.
Chuẩn bị đầy đủ về mặt thái độ, kỹ năng và các hồ sơ cần thiết để sẵn sàng hội nhập với môi trường mới; Đạt mức học bổng cao nhất có thể theo khả năng của bản thân.