Alpha Schools cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và 7 đơn vị thành viên khác của Tập đoàn đã chính thức đạt kiểm định của NCA CASI, NWAC và SACS CASI – đây là các cơ quan kiểm định của Tổ chức Cognia, Hoa Kỳ

Ngày 25/7/2022, Alpha Schools cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và 7 đơn vị thành viên khác của Tập đoàn đã chính thức đạt kiểm định của NCA CASI, NWAC và SACS CASI – đây là các cơ quan kiểm định của Tổ chức Cognia, Hoa Kỳ.

Đây là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng của Alpha để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, đem đến những lợi ích thiết thực cho học sinh và phụ huynh, tăng lợi thế cạnh tranh cho học sinh tham gia học tại các trường hàng đầu thế giới.

Theo Tiến sĩ Mark A. Elgart, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cognia, kiểm định Cognia là một quá trình nghiêm ngặt hướng toàn bộ trường học và cộng đồng vào mục tiêu chính là chuẩn bị cho người học được thụ hưởng những môi trường giáo dục hấp dẫn, nơi tất cả học sinh đều có thể thành công. Tập đoàn Giáo dục EQuest và Alpha Schools đã chứng minh được việc đáp ứng được các tiêu chuẩn cao và đang đạt được tiến bộ trong các chỉ số chính ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Quá trình kiểm định chất lượng bởi Cognia tại mỗi tổ chức/đơn vị giáo dục thường diễn ra trong thời gian từ 1,5 - 2 năm và có giá trị trong vòng 5 năm. Cognia sẽ chứng nhận kiểm định khi tổ chức/đơn vị đáp ứng bộ khung tiêu chuẩn với 4 nội dung: Văn hóa học tập; Lãnh đạo học tập; Tương tác học tập và Sự phát triển trong học tập. Các khung tiêu chuẩn này tập trung vào tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Trong suốt quá trình kiểm định, các cơ sở giáo dục là ứng viên tham gia kiểm định không chỉ dừng lại ở quá trình tự đánh giá toàn diện, chứng minh mức độ đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn được đề ra, xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến, mà còn được giám sát, đánh giá định kỳ bởi tổ chức kiểm định trong vòng 5 năm hiệu lực của kiểm định.

Cùng với việc Tập đoàn Giáo dục EQuest trở thành tổ chức giáo dục tư nhân Việt Nam đầu tiên đạt kiểm định Cognia (Hoa Kỳ), Alpha Schools đang khẳng định về cam kết xây dựng một trường học hạnh phúc, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học và trải nghiệm của học sinh.