Chương trình THCS Alpha hướng đến xây dựng một môi trường toàn diện, xuất phát từ nền tảng giá trị sống cùng với chương trình và phương pháp dạy học hướng năng lực cá nhân, phù hợp với từng học sinh. Mỗi giờ học giúp các em khám phá vẻ đẹp của từng môn học, có hứng thú trong học tập, rèn luyện kỉ luật, xây dựng niềm đam mê, rèn luyện ý chí.

Biểu phí cấp THCS

 

BIỂU PHÍ THCS – ALPHA  AN KHÁNH

DÀNH CHO HỌC SINH NHẬP HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025

 1. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP

Nội dung

Cách tính

Mức phí (VNĐ)

Ghi chú

A. HỌC PHÍ 

KHỐI 6

Học phí Hệ Liberal (Định hướng chương trình quốc tế Mỹ)

Năm

72.000.000

Bắt buộc

Học phí Hệ Scholar (Định hướng chương trình quốc tế Cambridge)

Năm

90.000.000

Bắt buộc

KHỐI 7 – KHỐI 8

Học phí Hệ Chất lượng cao

Năm

72.000.000

Bắt buộc

Học phí Hệ TNNN (chỉ khối 7)

Năm

85.000.000

Bắt buộc

KHỐI 9

   

Học phí Hệ Chất lượng cao (Hệ Thi)

Năm

79.000.000

Bắt buộc

Học phí Hệ Direct

Năm

75.000.000

Bắt buộc

B. PHÍ ĐĂNG KÝ DÀNH CHO HỌC SINH MỚI

Phí tuyển sinh (Thu 1 lần khi nộp hồ sơ)

Lần

500.000

Bắt buộc

Phí nhập học (Thu 1 lần duy nhất khi nhập học)

Lần

11.000.000

Bắt buộc

C. CÁC KHOẢN PHÍ ĐÓNG MỘT LẦN VÀO ĐẦU NĂM HỌC

Xây dựng và phát triển trường 

Năm

5.600.000

Bắt buộc

Hoạt động ngoại khóa

Năm

3.600.000

Bắt buộc

Học tập và trải nghiệm Alpha Camp

Năm

4.200.000

Bắt buộc

Chương trình kỹ năng đầu cấp Alpha Eagle - Khối 6, 7, 8 

Khóa

8.000.000 

Bắt buộc 

Khóa Chiến binh Alpha - Khối 9 Direct

Khóa

7.000.000 

Bắt buộc 

Hướng nghiệp và dạy nghề - Khối 9 Direct

Khóa

3.000.000

Bắt buộc

Học liệu

Năm

1.000.000

Bắt buộc

Đồng phục 

Gói

2.000.000

Bắt buộc 

Áo chủ điểm (01 cái)

Năm

150.000

Bắt buộc

Phần mềm MegaEdu    

Năm

200.000

Bắt buộc

D. CÁC KHOẢN PHÍ DỊCH VỤ 

Dịch vụ bán trú

Ăn sáng (20.000 VNĐ/ ngày)

Tháng

440.000

Đăng ký theo kỳ

Ăn trưa và phụ chiều (85.000 VNĐ/ ngày)

Tháng

1.870.000

Bắt buộc

Chăm sóc bán trú

Tháng

100.000

Bắt buộc
Dịch vụ xe đưa đón

2 chiều tại nhà 

Tháng

2.100.000

Lựa chọn

2 chiều tại điểm

Tháng

1.600.000

Lựa chọn

1 chiều tại nhà (Chỉ nhận khi xe còn chỗ)

Tháng

1.550.000

Lựa chọn

1 chiều tại điểm (Chỉ nhận khi xe còn chỗ)

Tháng

1.100.000

Lựa chọn


Câu lạc bộ năng khiếu ngoài giờ

Khóa

Thu theo thông báo tại thời điểm đăng ký

Lựa chọn

E. CÁC KHOẢN THU HỘ

Lệ phí thi và thi thử MOS  - Khối 9 Direct

Năm

1.500.000

Bắt buộc

Bảo hiểm y tế học sinh

Năm

Thu theo quy định của Bảo hiểm

Bắt buộc

Tiền tạm ứng mua sách giáo khoa

Năm 

Thu theo thông báo tại thời điểm đăng ký

Lựa chọn

 

 II. QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN PHÍ

1.   Học phí

 1. Học phí chương trình chính khóa

Học phí tại Hệ thống giáo dục Alpha là khoản phí được chi trả cho các chương trình giáo dục sau:

 • Chương trình giáo dục tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thực hiện theo hướng trải nghiệm. 

 • Chương trình rèn luyện nếp sống văn minh và tạo lập thói quen tích cực.

 • Chương trình dạy học chuyên biệt theo hướng cá nhân hóa - chia nhóm nhỏ với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

 • Chương trình rèn luyện thể chất và ý chí.

 • Chương trình Tiếng Anh hướng tới đảm bảo học sinh đạt chuẩn đầu ra quốc tế.

 1.  Lộ trình thay đổi học phí

 • Nhà trường bảo lưu quyền định kỳ hàng năm xem xét lại, điều chỉnh các khoản phí và chính sách phí phù hợp với thực tế.

 • Mức điều chỉnh tăng/giảm học phí (nếu có) không vượt quá 10% so với năm liền kề trước đó.

2. Phí đăng ký dành cho học sinh mới

2.1 Phí tuyển sinh

 • Phí tuyển sinh bao gồm chi phí hành chính của quá trình xem xét đánh giá năng lực đầu vào/đo nghiệm của học sinh do bộ phận Tuyển sinh và Ban Giám hiệu thực hiện.

 • Không hoàn lại và không được chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

2.2 Phí nhập học

 • Phí nhập học được nộp 1 lần khi nhập học, bao gồm: phí ghi danh và phí giữ chỗ. Nhà trường chỉ giữ chỗ cho học sinh đã đóng phí nhập học.

 • Phí ghi danh (3.000.000 VNĐ - ba triệu đồng): chỉ thu một lần duy nhất khi học sinh nhập học vào trường. Không được hoàn lại, không được chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

 • Phí giữ chỗ (8.000.000 VNĐ - tám triệu đồng): nộp một lần duy nhất trong một cấp học nhằm đảm bảo cho học sinh có chỗ theo học tại trường. Vào đầu năm học, phí giữ chỗ sẽ được khấu trừ vào học phí và các khoản thu đầu năm. Không được hoàn lại, không được chuyển nhượng trong trường hợp học sinh không theo học tại trường.

 • Trường hợp học sinh đã nhập học nhưng bảo lưu khi chưa đi học chính thức, phí ghi danh sẽ không phải nộp lại khi đi học chính thức sau thời hạn bảo lưu (tối đa 12 tháng).

3. Các khoản phí đóng một lần vào đầu năm học

3.1. Phí xây dựng và phát triển trường

 • Là khoản phí thường niên, áp dụng với cả học sinh mới và học sinh cũ, đóng vào đầu năm học.

 • Bao gồm: phí nghiên cứu và phát triển chương trình học, phí bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học đảm bảo an toàn cho học sinh và các hoạt động khác.

 • Không hoàn lại và không chuyển nhượng.

 • Đối với học sinh nhập học giữa năm: Nhập học trong học kỳ I đóng 100%; Nhập học trong học kỳ 2 đóng 50%.

3.2 Phí hoạt động ngoại khóa

 • Là phí tham gia các hoạt động ngoại khóa và các trải nghiệm sự kiện trong và ngoài Nhà trường trong năm học. Các hoạt động trải nghiệm này được lên kế hoạch và thông báo từ đầu năm học.

 • Là khoản phí thường niên, áp dụng với cả học sinh mới và học sinh cũ. 

 • Đóng hàng năm vào đầu năm học. 

 • Không hoàn lại và không chuyển nhượng.

 • Đối với học sinh nhập học giữa năm: Nhập học trong học kỳ I đóng 100%; Nhập học trong học kỳ 2 đóng 50%.

 1. Phí hoạt động trải nghiệm Alpha Camp

 • Các hoạt động trải nghiệm Alpha Camp các hoạt động trải nghiệm riêng biệt tại trang trại giáo dục Alpha Camp. Các hoạt động trải nghiệm giúp cho học sinh rèn luyện tính tự lực, tự chủ, rèn khả năng tập trung, sức bền, khả năng làm việc nhóm cùng với khả năng phản ứng, thích nghi với sự thay đổi.

 • Là khoản phí thường niên, áp dụng với cả học sinh mới và học sinh cũ, đóng vào đầu năm học.

 • Không hoàn lại và không chuyển nhượng.

 • Đối với học sinh nhập học giữa năm: Nhập học từ học kỳ I đóng 100%; Nhập học từ học kỳ 2 đóng 50%.

 1. Phí Chương trình kỹ năng đầu cấp Alpha Eagle

 • Đây là khoản phí được thu cho chương trình rèn luyện kỹ năng theo đặc thù của khối 6,7,8 dành cho học sinh mới nhập học, đóng vào đầu năm học. Chương trình được thiết kế riêng phù hợp với từng khối lớp của Nhà trường. 

 • Là khoản phí thu 1 lần duy nhất đối với học sinh mới nhập học. 

 • Không hoàn lại và không chuyển nhượng.

3.5 Phí Chương trình Chiến binh Alpha

 • Đây là khoản phí thu 1 lần duy nhất đối với học sinh chuyển sang học hệ Direct, được thu cho chương trình rèn luyện kỹ năng theo đặc thù của khối 9 hệ Direct, đóng vào đầu năm học. 

 • Là khoản phí thu 1 lần duy nhất đối với học sinh chuyển sang học hệ Direct.

 • Không hoàn lại và không chuyển nhượng.

3.6 Phí Hướng nghiệp và dạy nghề

 • Là phí áp dụng cho học sinh mới nhập học khối 9 Direct, được thu cho các chương trình học tập, trải nghiệm hướng nghiệp trong và ngoài Nhà trường.

 • Là phí thu 1 lần vào đầu năm học, không hoàn lại và không chuyển nhượng.

3.7 Phí học liệu

 • Là phí tài liệu, học liệu, học cụ học tập của học sinh trong năm học, không bao gồm sách giáo khoa và giáo trình.

 • Là khoản phí thường niên và được thu 1 lần vào đầu năm học, áp dụng với cả học sinh mới và học sinh cũ. 

 • Không hoàn lại và không chuyển nhượng.

 • Đối với học sinh nhập học giữa năm: Nhập học trong học kỳ I đóng 100%; Nhập học trong học kỳ 2 đóng 50%.

3.8 Phí đồng phục

 • Một gói đồng phục cơ bản bắt buộc với mỗi học sinh bao gồm: 01 Bộ quần áo lễ phục, 02 áo polo cộc tay, 02 quần soóc (đối với nam) hoặc 02 chân váy (đối với nữ), 01 bộ quần áo thể thao, 01 áo khoác mùa đông.

 • Áo chủ điểm năm học: mỗi năm 01 học sinh cần có 01 áo theo chủ điểm năm học đó.

3.9 Phí phần mềm Mega Edu

 • Tài khoản liên lạc MegaEdu là hình thức cập nhật thông tin chính yếu từ Ban giám hiệu Nhà trường và giáo viên tới phụ huynh về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh định kỳ và đột xuất.

 • Đóng hàng năm vào đầu năm học và không hoàn lại.

4. Các khoản phí dịch vụ

4.1 Phí dịch vụ bán trú

- Bao gồm phí ăn uống và phí chăm sóc bán trú. Đóng theo học kỳ hoặc cả năm cùng học phí. 

- Phí ăn uống: bao gồm ăn sáng (lựa chọn), ăn trưa, phụ chiều (bắt buộc)

 • Phí ăn uống 01 tháng được tính theo công thức: Tiền ăn 01 ngày * Tổng số ngày học theo lịch của trường (tạm tính 22 ngày/tháng). 

 • Học sinh đăng ký ăn sáng theo học kỳ (không nhận đăng ký, cắt ăn sáng sau hạn đăng ký của từng học kỳ). Phụ huynh học sinh gửi đăng ký ăn sáng qua app MegaEdu (học kỳ I trước ngày 15/07, học kỳ II trước ngày 25/12).

 • Học sinh nhập học giữa kỳ, phí ăn uống sẽ đóng theo thực tế số ngày học còn lại của kỳ học. 

 • Những ngày học sinh nghỉ học, để được hoàn tiền ăn, phụ huynh cần thông báo qua app MegaEdu trước 12 giờ 00 trưa ngày hôm trước. Phí hoàn lại được quyết toán vào cuối kỳ học hoặc cuối năm học.

 • Trong trường hợp giá lương thực thực phẩm biến động tăng, Nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh tiền ăn theo vật giá. Cách thức và giá trị điều chỉnh sẽ được thông báo cụ thể tới cha mẹ học sinh trước khi thực hiện.

- Phí chăm sóc bán trú: đối với học sinh nhập học từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng nộp 100% phí của tháng, học sinh nhập học từ ngày 16 đến hết tháng nộp 50% phí của tháng. 

4.2 Phí dịch vụ xe đưa đón

 • Đóng theo học kỳ hoặc cả năm cùng học phí. 

 • Học sinh nhập học từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng, nộp 100% phí dịch vụ của tháng. Học sinh nhập học từ ngày 16 đến hết tháng nộp 50% phí dịch vụ của tháng. 

 • Học sinh thôi học có đơn xin nghỉ gửi Ban Giám hiệu (trước 30 ngày kể từ ngày chính thức nghỉ học) được hoàn lại phí xe đưa đón. Số tiền hoàn lại là số tiền đã đóng trừ đi phí đã sử dụng tính theo tháng đã học tại trường. 

 • Trong trường hợp giá nhiên liệu biến động tăng vượt quá 15%, Nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh tiền xe đưa đón theo vật giá từ nhà cung cấp. Cách thức và giá trị điều chỉnh sẽ được thông báo cụ thể tới phụ huynh học sinh trước khi thực hiện điều chỉnh.

4.3 Phí câu lạc bộ năng khiếu ngoài giờ

 • Đóng theo thông báo tại thời điểm đăng ký. 

 1. Các khoản thu hộ 

5.1 Lệ phí thi và thi thử MOS 

 • Học sinh cần đạt 3 chứng chỉ MOS trước khi tốt nghiệp THPT

 • Là phí bắt buộc đối với tất cả học sinh khối 9 hệ Direct.

 • Đóng hàng năm vào đầu năm học theo quy định của đơn vị tổ chức thi MOS. 

5.2 Phí bảo hiểm y tế học sinh

 • Bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với tất cả các học sinh (trừ trường hợp học sinh có bố mẹ làm việc trong lực lượng vũ trang và đã có thẻ bảo hiểm y tế, phụ huynh gửi bản sao thẻ bảo hiểm y tế cho nhà trường).

- Phí bảo hiểm y tế đóng hàng năm vào đầu năm học theo quy định của Cơ quan Bảo hiểm.

5.3 Tiền tạm ứng mua sách giáo khoa

 • Là khoản tạm ứng mua gói sách theo thông báo của Nhà trường, Nhà trường chỉ đặt mua theo số lượng phụ huynh đã đăng ký. 

 • Không đổi, trả lại khi đã nhận và sử dụng.

III. QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHÍ 

 1. Kỳ thanh toán học phí

 • Học phí tại Hệ thống giáo dục Alpha được hiểu là khoản thu cho một lộ trình đào tạo hoàn chỉnh tính theo 01 năm học. Nhà trường không cung cấp dịch vụ giáo dục theo ngày/tuần/tháng. 

 • Đối với học phí và các khoản phí dịch vụ, cha mẹ học sinh có thể lựa chọn theo các kỳ thanh toán học phí như sau:

Lựa chọn 1: Đóng học phí và các khoản phí theo học kỳ, mỗi kỳ 5 tháng, cụ thể:

 • Kỳ 1: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 8, 9, 10, 11, 12. Hạn nộp trước ngày 15/07.

 • Kỳ 2: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 01, 02, 03, 04, 05 và các khoản phát sinh khác (nếu có), hạn nộp trước ngày 10/01.

 • Lựa chọn 2: Đóng học phí và các khoản phí cả năm học, cụ thể:

 • Đóng học phí và các khoản phí dịch vụ cả năm. Hạn nộp trước ngày 15/07.

 • Học sinh đóng học phí cả năm sẽ được giảm theo chính sách ưu đãi đóng phí sớm quy định trong chính sách ưu đãi đối với từng cấp học và từng cơ sở.

2. Các điều khoản thanh toán

 • Đối với những học sinh nhập học sau ngày 15/07 (với học kì I) hoặc sau ngày 10/01 (với học kì II), học phí phải được đóng trước ngày đầu tiên tham gia học. Học phí có thể đóng theo kỳ hoặc theo năm học như quy định về kỳ thanh toán học phí.

 • Phụ huynh cần giữ phiếu thu để làm căn cứ soát xét khi cần thiết, Nhà trường không chịu trách nhiệm cho việc mất phiếu thu học phí của phụ huynh.

2.1 Đối với trường hợp đóng phí không đúng hạn

 • Học phí và các khoản phí được đóng theo thời hạn ghi trên thông báo phí và theo quy định tại mục II.1 tài liệu này. Trường hợp phụ huynh đóng muộn sẽ áp dụng chính sách tính lãi chậm nộp theo công thức: 

Lãi chậm nộp = Số tiền chậm nộp * Số ngày chậm nộp * Mức lãi suất 0,05%/ngày.

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán trên thông báo phí và theo quy định tại mục II.1 tài liệu này, nếu các khoản phí vẫn chưa được thanh toán đầy đủ, Nhà trường sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ và các hồ sơ liên quan đến học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí.

2.2. Đối với học sinh nhập học giữa năm

 • Phụ huynh học sinh nhập học từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng thì nộp 100% học phí của tháng. 

 • Học sinh nhập học từ ngày 16 đến hết tháng thì nộp 50% học phí của tháng.

2.3. Đối với học sinh thôi học giữa năm

 • Phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con thôi học, phụ huynh cần nộp đơn xin nghỉ tới Ban Giám hiệu trước ít nhất 01 tháng tính từ ngày chính thức nghỉ học mới được xem xét hoàn lại học phí.

 • Học sinh thôi học trong thời gian từ ngày 01 đến 15 hàng tháng được hoàn lại 50% học phí của tháng, thôi học trong thời gian từ ngày 16 đến hết tháng không được hoàn học phí.

 • Chính sách chuyển nhượng phí (trừ các loại phí không được chuyển nhượng nêu trong biểu phí) chỉ áp dụng cho học sinh là anh chị em ruột cùng theo học tại một trong các cơ sở thuộc Hệ thống giáo dục Alpha.

2.4. Đối với học sinh nghỉ học dài ngày

 • Trường hợp học sinh ốm/bệnh được bác sĩ chỉ định nghỉ học dài ngày (từ >= 15 ngày) có giấy chỉ định hoặc giấy xác nhận của bệnh viện được xem xét giảm trừ 30% học phí của tháng học sinh nghỉ học.

 • Đối với trường hợp xin nghỉ dài ngày và được BGH chấp nhận: Nhà trường sẽ bảo lưu khoản phí giữ tối đa 12 tháng. Học phí và các khoản phí dịch vụ sẽ thu theo biểu phí tại thời điểm học sinh quay lại nhập học.

3.  Hình thức thanh toán

Học phí và các khoản phí thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản: 


+ Tên tài khoản: TRUONG THCS ALPHA (tên hiển thị khi chuyển khoản qua internet banking)

+ Số tài khoản: 21210001455555

+ Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Tây Hồ

+ Cú pháp chuyển khoản: 

Hovatenhocsinh-Mahocsinh-Lop-Hocphi

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2024-2025

1. Ưu đãi phí ghi danh 

 • Giảm 70% phí ghi danh: Học sinh hoàn thành thủ tục nhập học trong vòng 1 tuần sau khi có kết quả đánh giá năng lực đầu vào/đo nghiệm và trước 24h ngày 15/04/2024 (Theo biên lai ngân hàng hoặc phiếu thu).

 • Giảm 50% phí ghi danh: Học sinh hoàn thành thủ tục nhập học trong vòng 1 tuần sau khi có kết quả đánh giá năng lực đầu vào/đo nghiệm từ 16/04/2024 đến trước 24h ngày 31/05/2024 (Theo biên lai ngân hàng hoặc phiếu thu).

(Ưu đãi này chỉ áp dụng đối với học sinh theo học tại trường và được khấu trừ trong lần nộp học phí đầu tiên khi học sinh đi học. Không áp dụng đối với học sinh đã nộp phí nhập học nhưng không theo học tại trường).

2. Ưu đãi nhập học sớm

Học sinh nộp học phí theo kỳ (2 kỳ/năm) hoặc theo năm sẽ được hưởng ưu đãi học phí như sau:

 • Giảm 3% học phí tiêu chuẩn cho đến hết cấp: Học sinh hoàn thành thủ tục nhập học trong vòng 1 tuần sau khi có kết quả đánh giá năng lực đầu vào và trước 24h ngày 15/04/2024 (Theo biên lai ngân hàng hoặc phiếu thu).

 • Giảm 50% học phí Khóa kỹ năng đầu cấp Alpha Eagle đối với học sinh nhập học trước 24h ngày 15/04/2024.

 • Giảm 30% học phí Khóa kỹ năng đầu cấp Alpha Eagle đối với học sinh nhập học trước 24h ngày 31/05/2024.

3. Ưu đãi đồng hành

 • Giảm 10% học phí cho con thứ 2 đối với gia đình có 2 con trở lên cùng học tại 1 cơ sở của Hệ thống giáo dục Alpha. Mức ưu đãi sẽ áp dụng cho con nhập học sau.

 • Giảm 15% học phí cho con từ con thứ 3 trở đi đối với gia đình có từ 3 con trở lên cùng học tại 1 cơ sở của Hệ thống giáo dục Alpha. Mức ưu đãi sẽ áp dụng cho con nhập học sau.

 • Giảm 10% học phí cho cả 2 con đối với gia đình có 2 con sinh đôi cùng học tại cùng 1 cơ sở của Hệ thống giáo dục Alpha. 

 • Giảm 30% phí dịch vụ xe tuyến đối với con thứ 2 là anh chị em ruột đăng ký 2 chiều đón tại cùng 1 điểm (không áp dụng đối với trường hợp xe đón tại nhà)..

    4. Ưu đãi chuyển cấp

Học sinh đang học bậc THCS đăng ký chuyển cấp và nộp phí giữ chỗ trước ngày 31/05/2024 được hưởng ưu đãi giảm 15% học phí năm học đầu tiên khi theo học tại bậc THPT của Hệ thống giáo dục Alpha.

5. Ưu đãi đóng phí cả năm

 • Giảm 5% học phí thực nộp khi phụ huynh đóng đủ học phí và các khoản phí thu đầu năm và phí dịch vụ bán trú cả năm (lựa chọn 2 trong Quy định chính sách phí) trước 24h ngày 31/05/2024 (Theo biên lai ngân hàng hoặc phiếu thu)

 • Giảm 3% học phí thực nộp khi phụ huynh đóng đủ học phí và các khoản phí đầu năm và phí dịch vụ bán trú cả năm (lựa chọn 2 trong Quy định chính sách phí) từ ngày 01/06/2024 đến trước 24h ngày 15/07/2024 (Theo biên lai ngân hàng hoặc phiếu thu)

* Lưu ý: 

- Các ưu đãi trên có thể được áp dụng đồng thời theo Quyết định về cách tính các khoản phí giảm trừ và ưu đãi hàng năm do Trường ban hành.

- Các khoản phí nhập học; phí xây dựng và phát triển trường, hoạt động ngoại khóa, học liệu sẽ không hoàn trả, chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

- Đối với học sinh đã nhập học nhưng không tham gia học tại trường (vì bất cứ lý do gì): Không áp dụng các chính sách ưu đãi và không hoàn trả, không chuyển nhượng các khoản phí đã nộp.